Aktivera mera & Aktivera flera - Massage, kost, löpning och glädje
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aktiverafabriken 
Fabrikspass: Föranmälan krävs, tak på 12 deltagare
Anmälan via 070-3138812 eller christianlank@hotmail.com
Tisdag 17:e januari kl 19:00-19:50 (fullt)
Tisdag 24:e januari kl 19:00-19:50
Tisdag 31:a januari kl 19:00-19:50
Kostnad 20:- för medlem och 100:- för icke medlem

Lunchpass: Föranmälan krävs, tak på 12 deltagare
Anmälan via 070-3138812 eller christianlank@hotmail.com
Torsdag 19:e januari kl 11:15-11:45
Torsdag 26:e januari kl 11:15-11:45
Kostnad 20:- för medlem och 75:- för icke medlem
Mvh Christian

Fabrikens nybörjarpass med Fredrik: Föranmälan krävs, tak på 10 deltagare. 
Anmälan via 070-3138812 eller christianlank@hotmail.com
Tisdag 24:e januari kl 18:00-18:45
Kostnad 20:- medlem och 100:- icke medlem
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


          
                                    
Site Builder drivs av  Vistaprint