Aktivera mera & Aktivera flera - Massage, kost, löpning och glädje
                                      SE DITT HÄLSOLÄGE
Att väga sig på en våg som enbart talar om den totala kroppsvikten är för många förknippat med misslyckande, skräck och olust. 
Att under en period ha skött om sig med tex sund kost och ökad träningsdos och önska att det hänt saker med vikten, för att upptäcka att vikten är densamma kan knäcka de flesta. 
Vad en "vanlig" våg inte vet är att kroppen kanske förändrats en hel del med förhållandet mellan fett och muskler, att den metaboliska åldern förbättrats eller att det viscerala (farliga) fettet minskat.  

Jag erbjuder nu en vägning/kropps-scanning i Aktiverafabriken där du får ett värde på hur din kropp är sammansatt. 
Tekniken går ut på att vågen skickar en svag växelström genom kroppen, som mäter spänning där blod, muskler, fett, skelett osv har olika lednings-förmågor. Strömstyrkan är svag och känns inte när man står på vågen.
Du får fram värden om din kropp såsom:
 
• Kroppsvikt
• Muskelmassa
• Fett %
• Viceralt fett
• Metabolisk ålder
• Vattenhalt i procent

Vi går sedan igenom värdena och jag sparar dokumentet, nu har vi värden att utgå ifrån vid nästa vägning.
Kanske kan detta motivera dig att ta hand om din hälsa, och bli en drivkraft att hålla i. Hur ofta du önskar väga dig är helt valfritt, kostnad 60:- per gång.
Välkommen att höra av dig för tidsbokning,
hälsningar CarolaFoto: Fredrik Nylén 
Site Builder drivs av  Vistaprint