Aktivera mera & Aktivera flera - Massage, kost, löpning och glädje
                                      DITT HÄLSOLÄGE
Att väga sig på en våg som enbart talar om den totala kroppsvikten är för många förknippat med olust. 
Att under en period ha ändrat vanor och ha en vision att det hänt saker med vikten, uppåt eller nedåt och upptäcka att vikten är densamma kan knäcka de flesta. En känsla av "Det spelar ingen roll vad jag gör" infinner sig och vi ger upp.
Vad en "vanlig" våg inte vet är att kroppen kanske förändrats en hel del med förhållandet mellan fett, vätska och muskler, att den metaboliska åldern förbättrats eller att det viscerala (farliga) fettet minskat. 
Många går dessutom runt och tror att det är värre än det är och blir glatt överraskade.

Du får fram värden om din kropp såsom:
 
• Kroppsvikt i kg
• Muskelmassa i kg
• Fettmassa i %
• Viceralt fett
• Metabolisk ålder
• Kroppsvätska i %

Hur går det till?

Vid första träffen väger/scannar vi och går igenom dina värden, som är ett resultat av det du gjort bakåt i tiden. 
Vad säger de om din hälsa?
Sedan samtalar vi ca 30 minuter om vad och hur du kan förfina dem i framtiden, vilka förväntningar du har framåt.
Efter önskad tid bokar du tid för uppföljning med vägning/scanning, 15 minuter samtal och utvärdering. 
Din investering: 495:-

Och sen då?

Fortsättningen är en uppföljning efter det första steget med scanning och 15 minuters samtal för 120:-.
Om du vill fortsätta stämma av ditt hälsoläge vid upprepade tillfällen passar ett femgångerskort för 500:- perfekt.

Du är viktig och din hälsa är allt, jag hjälper dig gärna.

Välkommen att höra av dig för frågor och tidsbokning,
hälsningar CarolaFoto: Fredrik Nylén 
Site Builder drivs av  Vistaprint